Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

- DOBAR ZANAT

- TROGODIŠNJE TRAJANJE

- VIŠE ČASOVA PRAKSE MANJE TEORIJE

- LAKO ZAPOSLENJE

      Za upis na ovaj obrazovni profil nije neophodno imati vise od 50 bodova iz osnovne škole.  Upisuje se 15 učenika u odeljenju sa još 15 pekara sa kojima zajedno pohađaju časove opšteobrazovnih, a zasebno časove stručnih predmeta.
Mesari se osposobljavaju za pripremu i sprovođenje mera (higijenskih, zaštitnih, ekoloških) u procesu obrade i prerade mesa, samu obradu i preradu kao i prodaju, tj. planiranje i organizaciju poslova u sopstvenoj mesari.
Mesar
Mesar

      Vežbe i praktična nastava  odvijaju se individualno  gde nastavnici  imaju  mogućnost da svakom učeniku posvete više vremena. Akcenat je stavljen na uže stručne predmete i veliki broj časova praktične nastave.

      Mesar i posao nalaze u mesarama, klanicama, prehrambenim prodavnicama, u mesnoj industriji, a mogu otvoriti i sopstvenu mesaru.  Školovanje nastavljaju  na višim školama, uz dokvalifikaciju i na fakultetima.