Direktor škole
 

Zlatanović Radomir

profesor fizičkog vaspitanja 

Uspešno upravlja školom od 2004 godine.