Prehrambeni tehničar


Prehrambeni tehničar je stručnjak za poslove u prehrambenoj industriji. Za ovladavanje ovom strukom potrebna je sklonost ka njoj. Posao prehrambenog tehničara zavisi od njegovog radnog mesta. U neposrednoj proizvodnji on organizuje i kontroliše tehnološke parametre. U laboratoriji vrši ispitivanja: organoleptička, fizičko-hemijska, radiološka i mikrobiološka, gde je predmet njegovog proučavanja sirovina, poluproizvod ili gotov proizvod.

Hrana je osnovni izvor energije. Znanje o njenom pripremanju, pakovanju i čuvanju je dragocen ulog za budućnost. Ako želite da uđete u svet hrane i istražite ga, na pravom ste mestu. Upoznajte proizvodnju mleka, mesa i ribe, voća i povrća, preradu brašna, konditorskih proizvoda, šećera i skroba, ulja, vina, pića, kvasca...


U toku školovanja prehrambeni tehničari stiču osnovna i stručna znanja gde se posebna pažnja poklanja stručnim predmetima. U okviru predmeta prehrambena tehnologija izučavaju se više različitih tehnologija i to: - mlinarstva, - pekarstva, - testenina, - mleka, - mesa, - voća i povrća itd. Izvodi se i praktična nastava u pogonima prehrambene industrije radi upoznavanja tehnike proizvodnje i praktičnog usvajanja radnih operacija.

Neophodne sposobnosti učenika prehrambenog smera su: - dobar vid, normalan sluh i osetljivost na mirise i ukuse, - preciznost i savesnost u radu, - kandidati za ovo zanimanje ne smeju biti kliconoše niti alergični na prehrambene sirovine i njihove prerađevine.

 

   

 Kada završe srednju školu, prehrambeni tehničari se mogu zaposliti na mnogim radnim mestima, kao recimo u:

- prehrambenoj industriji,

- laboratorijama za kontrolu hrane,

- samostalnim prodavnicama prehrambenih proizvoda,

- ugostiteljskim organizacijama,

- skladištima prehrambenih proizvoda,

- pekarama, mlekarama, mlinovima itd.

Ambiciozniji učenici mogu da upišu neki od sledećih fakulteta: - tehnološki fakultet. - farmaceutski fakultet, - veterinarski fakultet, - prirodno-matematički fakultet, - poljoprivredni fakultet, - fakultet zaštite na radu, - vojnu ili policijsku akademiju itd.