IMANJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE BUKOVO

     Poljoprivredna škola „Rajko Bosnić“ u svom posedu ima oko 120 h ukupne površine gde je izgrađena škola sa svim pratećim građevinskim objektima, a koju čine:
     - oranice, bašte i lucerišta (80 h),
     - vinogradi (7 h),
     - voćnjaci (6,5 h),
     - veštačke livade (5,5 h),
     - pašnjaci (1,6 h),
     - šume (7,3 h),
     - trstici, bare i kanali (1,3 h),
     - ribnjak (1 h).

     Vinogradi, voćnjaci, bašte i ostale ratarske površine služe i koriste se za izvođenje praktične nastave učenika, a dobijeni proizvodi koriste se kao sirovina za dalju proizvodnju i za obezbeđenje hrane učenika smeštenih u internatu.

     Škola poseduje sistem za navodnjavanje kojim se može zalivati preko 35 hektara tako da se mogu ostvarivati dve žetve. Takođe, poseduje i odgovarajuću potrebnu opremu i mehanizaciju tj. traktore, prikolice, plugove, sejalice, kosačicu, rotacione sitnilice, tanjirače, sakupljače sena, presu za seno i slamu, berač kukuruza, agregate za navodnjavanje itd.