Takmičenja
 

Škola učestvuje na tradicionalnom takmičenju iz oblasti pekarstva, veterinarske i prehrambene grupe predmeta koje organizuju poljoprivredne škole u Srbiji. Od školske 2009./2010.g. škola uzima učešće i na Sajmu hortikulture i takmičenju poljoprivrednih tehničara. Ostala takmičenja, kao što su recitatorska, sportska i sl. održavaju se u toku II polugodišta (mart, april), a termin predviđen za takmičenja se dostavlja Odeljenju Ministarstva prosvete u Zaječaru na odobrenje. Škola učestvuje i na takmičenju matematičara, a učenički radovi se iz različitih predmeta ( srpski jezik, likovna umetnost ) šalju na objavljene konkurse. Razvojnim planom Škole veliki akcenat je stavljen na podsticanju učenika da uzmu što veće učešće na različitim takmičenjima, smotrama i izložbama, što će se posebno pratiti i nagrađivati. Zbog specifičnosti škole i malog broja takmičenja koja učenicima stoje u ponudi, nastavnici će kreirati školska takmičenja i time raditi na unapređenju i motivisanju učenika za rad. U planu je i formiranje zasebnog fonda za nagrade i izrada jasnih kriterijuma za nagrađivanje.