Vanredni ispitni rokovi u toku školske godine:

Prvi rok: Novembar

Drugi rok: Februar ( U februaru je polaganje završnog i maturskog ispita)

Treći rok: April

Četvrti rok: Jun ( U junu je polaganje završnog i maturskog ispita)

Peti rok: Avgust ( U avgustu je polaganje završnog i maturskog ispita)

Prijavljivanje ispita je od 1 do 10 u mesecu.

Polaganje ispita je od 15 do 30/31 u mesecu.

Za sve informacije o vanrednim ispitima pozvati na br. tel. 019/548-755