SEMINAR REALIZACIJA NASTAVNIH PROGRAMA ORIJENTISANIH NA ISHODE
  

Druge nedelјe februara u organizaciji Ministarstva prosvete, Sektora za modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja održana je obuka za nastavnike škole: „Realizacija nastavnih programa orijentisanih na ishode.“ Obuku je pohađalo 25 nastavnika škole koji su ojačali svoje kompetencije u sferi novih nastavnih planova i programa. Pored izvanrednog sadržaja seminara, radna atmosfera, dobro raspoloženje i domaća kuhinja učinili su ovaj seminar još produktivnijim.


SEMINAR“PLANIRANјE I REALIZACIJA ,DODATNE OBRAZOVNE PODRŠKE DECI / UČENICIMA SA SMETNјAMA U RAZVOJU U ŠKOLI“
 

Za vikend 22. i 23. februara prošli smo još jednu obuku, i to u organizaciji Pedagoškog društva Srbije. Ovoga puta radna grupa brojala je čak 32 zaposlena. Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici predano su pratili i aktivno učestvovali u seminaru, koji su sami odredili za prioritet u Razvojnom planiranju osetivši potrebu da se osnaže i budu sigurnniji u radu sa učenicima koji iziskuju drugačiji pristup