Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju

 

Poljoprivredna škola upisuje i odeljenje - Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju.  Budući tehničar je osposobljen za:
PRIPREMU SIROVINA,
PRAĆENJE I KONTROLU PO FAZAMA PROCESA IZRADE POLUPROIZVODA I GOTOVIH PROIZVODA, SKLADIŠTENJE I ČUVANJE SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI.

Zaposlenje:

TEHNIČARI INDUSTRIJSKE FARAMACEUTSKE TEHNOLOGIJE SE ZAPOŠLJAVAJU U POGONIMA ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU LEKOVA, MASTI, TABLETA, PRAŠKOVA, VAKCINA, VITAMINA, DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA I KOZMETIČKIH PREPARATA, LABORATORIJAMA NA SPROVOĐENJU RAZLIČITIH FIZIČKO HEMISKIH ANALIZA, I U BILJNIM I HUMANIM APOTEKAMA. PRAĆENJE I KONTROLU PO FAZAMA PROCESA IZRADE POLUPROIZVODA I GOTOVIH PROIZVODA,KARAKTERISTIČAN JE RAD U STERILNIM PROSTORIJAMA, BUČNIM INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA, SLUŽENJE RAZLIČITIM APARATURAMA I INSTRUMETARIJUMOM. DOK RADE NOSE ZAŠTITNU ODEĆU, ČESTO I ZAŠTITNE MASKE. SKLADIŠTENJE I ČUVANJE SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI.

Poželjne osobine:

NEOPHODNA DA OSOBA KOJA SE BAVI OVIM ZANIMANJEM BUDE IZDRŽLJIVA, NORMALNOG VIDA, SLUHA, UKUSA I MIRISA, SPRETNOSTI I KOORDINACIJE POKRETA. ZBOG PRIRODE POSLA VAŽNE SU I PSIHIČKA STABILNOST, OBAZRIVOST, STRLJIVOST, SAMOSTALNOST, ODGOVORNOST I PEDANTNOST U RADU. VAŽNE SU I DOBRE KOMUNIKATIVNE SPOSOBNOSTI I SNALAŽLJIVOST U TIMSKOM RADU.

Nastavak školovanja:

Farmacutski fakultet, Tehnološki, Prirodno-matematički....