Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIJEM UČENIKA U DOM UČENIKA POLJOPRIVREDNE
ŠKOLE "RAJKO BOSNIĆ" BUKOVO - NEGOTIN U JULSKOJ RASPODELI 2020. GODINE
Potrebana dokumentacija:

-  Prijava za upis (popunjava se u školi).
- Uverenje o položenom završnom ispitu i orginalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.
- Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova.
Potrebana dokumentacija za konkurs za prijem u  dom učenika za školsu 2019/2020. godinu
           Prva raspodela : od 05.07. do 17.07.2018.god.

   Vreme za predaju dokumenata, u prvoj raspodeli, je od 08-14č. u prostorijama škole,
   osim u subotu  i nedelju  kada škola neće raditi.

            Druga raspodela : od 20.08. do 24.08.2018.god.

   U prvoj raspodeli pravo na konkurs imaju učenici koji su završili prethodni razred
    (pozitivan uspeh,  završena ferijalna praksa ili blok nastava ).

-  Obavezno dostaviti UVERENJE O PRIHODIMA PO ČLANU PORODICE izdato od strane
      nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta gde njegov roditelj, odnosno staratelj ima
      prebivaliste (da prebivalište nije menjano šest meseci preobjavljivanja konkursa)
-  Svedočanstva (školski uspeh) , nagradni ili kazneni bodovi u prethodnoj školskoj godini
      će se bodovati  iz školske i domske evidencije.
-  LEKARSKO UVERENJE nije potrebno doneti prilikom prijavljivanja na konkurs,
      ali je OBAVEZNO PRILIKOM  USELJENJA, a ne sme biti starije od 15 dana.

-   Upis učenika u srednje škole, prvi upisni krug 09 i 10.07.2020.g od 08 do 15 časova
-  Drugi upisni krug 11.07.2020.g  od 08 do 15 časova
KALENDAR UPISA UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU 2020/2021.G.