Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

Potrebana dokumentacija za upis u školu  2017/2018. godinu

-  Izvod iz matičnine knjige rođenih
- Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
- Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
- Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
- Uvernje o položenom završnom ispitu
- Lekarsko uvernje za upis u srednju školu
Potrebana dokumentacija za konkurs za prijem u  dom učenika za školsu 2017/2018. godinu
           Prva raspodela : od 04.07. do 17.07.2017.god.

   Vreme za predaju dokumenata, u prvoj raspodeli, je od 08-14č. u prostorijama škole,
   osim u subotu  (08.07.2017.) i nedelju (09.07.2017.) kada škola neće raditi.

            Druga raspodela : od 21.08. do 25.08.2017.god.

   U prvoj raspodeli pravo na konkurs imaju učenici koji su završili prethodni razred
    (pozitivan uspeh,  završena ferijalna praksa ili blok nastava ).

-  Obavezno dostaviti UVERENJE O PRIHODIMA PO ČLANU DOMAĆINSTVA
-  Svedočanstva ( školski uspeh) , nagradni ili kazneni bodovi u prethodnoj školskoj godini
    će se bodovati  iz školske i domske evidencije.
-  LEKARSKO UVERENJE nije potrebno doneti prilikom prijavljivanja na konkurs,
     ali je OBAVEZNO PRILIKOM  USELJENJA a ne sme biti starije od 15 dana.