Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

Završni_02030_0
Plan nabavki za 2019. godinu

Završni_0203_0
Završni-2019
FINANSIJSKI PLAN ZA 2020
Finansiski plan od 01.02.2018. god.
Finansiski plan od 28.06.2018. god.
Finansiski plan od 28.11.2018. god.
Finansiski plan od 25.12.2018. god.
Finansiski plan usvojen 23.01.2019. god.
Finansiski plan usvojen 19.03.2019 god.
Finansiski plan usvojen 17.05.2019 god.
Finansiski plan usvojen 08.10.2019 god.
Finansiski plan usvojen 18.11.2019 god.
Finansiski plan usvojen dana 16.09.2019. god.
Finansiski plan usvojen dana 09.12.2019. god.