1. OPŠTI PODACI O DOMU
  

   Dom učenika Srednje poljoprivredne škole "Rajko Bosnić" Bukovo-Negotin, namenjen je učenicima koji se školuju i stručno usavršavaju izvan mesta stalnog boravka, uzrasta od I do IV razreda.
   Zgrada doma namenski je sagrađena još daleke 1883. godine. Dom poseduje korisnog prostora ukupne površine od 1779 m2 i to:
 
SOBE ZA SMEŠTAJ UČENIKA                                 720 m2
PROSTORIJE ZA PRIPREMU HRANE                     329 m2
PROST. ZA DRUŠTVENO-REKREATIVNI ŽIVOT  76 m2
POMOĆNI PROSTOR                                            655 m2
SPAVAONE SA ČETIRI  KREVETA                          20 m2
 
   Kapacitet doma je 95 vaspitanika smeštenih u ukupno 28 spavaona.  Dom poseduje dobro opremljenu kuhinju sa trpezarijom za ishranu do 97 vaspitanika, po sistemu samoposluživanja.
   S obzirom da je dom u sastavu škole, poseduje sportske objekte za male sportove, terene za košarku, odbojku, rukomet, mali fudbal i fiskulturnu salu.


2. USLOVI  RADA U DOMU
     

Materijalno-tehnička i kadrovska opremljenost
   Objekat doma građen je još davne 1883. godine. U početku, osnovna namena objekta bila je obrazovanje učenika, a učionice su kasnije, 1986. godine, preuređene u spavaone, odnosno u prostor za rad doma.
   2007.g. je izgrađen toplovod kojim je Dom povezan na kotao koji se nalazi u podrumu školske zgrade.
   2008.g. je izvršena adaptacija krova, zamena dotrajalih oluka i dotrajale stolarije PVC stolarijom. Takođe je izvršena adaptacija postojećih soba, pregrađivanjem većih soba, čime se broj spavaona od 20 uvećao na 28, a napravljeno je i 14 kupatila sa tuš kabinama. Skinuta je lamperija u sobama i kao pregradni zid ugrađen rigips. Dve sobe koriste jedno kupatilo. Iz malog hodnika se ulazi u kupatilo i obe sobe. Kupatila nisu završena u ovoj godini.
   2009.g. završena su kupatila. Promenjeni su podovi u spavaonama i stavljene pločice u predhodnicima. Kompletan Dom je okrečen. Stari ormani, kreveti, stolovi i stolice zamenjeni su novim, a pristigli su i novi dušeci i posteljina kao donacija  Ministarstva prosvete nakon Univerzijade 2009.g. Na ulaznom delu Doma napravljena je portirnica za potrebe noćnog čuvara.
   U domu učenika urađena je rekonstrukcija toplovodne instalacije i zamena grejnih tela. Odrađena je i termoizolacija u 6 kupatila i okrečeni su holovi i pojedine sobe pred doseljavanje učenika.
U školskoj 2012./2013.g. u planu je nadgradnja soba i pratećih prostorija i renoviranje sale za vannastavne aktivnosti .


3.ORGANIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
    Kućni red Doma :
1.   Ustajanje u 6,30, nedeljom i praznikom  u                 07:00
2.   Nameštanje kreveta i ostale pripreme                       07:00 do 07:15
3.   Doručak                                                                06:45 do 07:30
4.   Nastava i prepodnevno zanimanje                            08:00 do 14:20
5.   Ručak                                                                   13:00 do 15:00
6.   Slobodno vreme, sportske aktivnosti
i priprema za popodnevni rad                                       14:00 do 15:30
7.   Organizovano učenje sa odmorom od 15 min.          15:30 do 17:00
8.   Vaspitni rad i slobodne aktivnosti                            17:00 do 18:30
9.   Večera                                                                 18:30 do 19:30
10. Kulturne, sportske i zabavne akt.                             19:00 do 21:30
11. Priprema za spavanje                                             21:30 do 22:00
12. Noćni odmor                                                          22:00 do 06:30
4.DEŠAVANJA U DOMU
Bal u domu učenika 
   

U domu učenika održaj je Bal otmenih. Ovaj kulturno-umetnički događaj imao je za cilј i promociju stvaralaštva,pravih vrednosti u životu i bontona. Od zvanica se očekivala svečana toaleta, za momke grančica kao ulaznica i čitanje lјuvavne poezije, a nakon svega ŽUR! Idejni tvorac i organizator ove predivne večeri bio je vaspitač Srđan Popadić, Upravo su dobra organizacija i uklјučenje velikog broja učenika učinili ovaj događaj nezaboravnim.